FORMACIÓ INTEGRAL I PERSONALITZADA

Som un centre que promou la formació integral i personalitzada, flexible, obert a la realitat actual, que s'inspira en una visió cristiana de la persona i amb la missió de preparar ciutadans del segle XXI competents, responsables i lliures; amb consciència social, crítica i solidària.

EQUITAT I EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA

Som un centre que vetlla per la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes i per això treballem per assolir l'equitat i l'excel·lència educativa.

ELS VALORS

El nostre clima escolar es basa en un tracte acollidor, familiar i proper. Potenciem els valors del respecte, la confiança, l'esforç, el civisme, la convivència, l'amistat, la solidaritat i l'esperança.

EIXOS

El nostre projecte educatiu es vertebra en quatre eixos principals, els quals en el transcurs de la vida seran per a cada persona els fonaments del seu coneixement.

SER

Capacitat d'establir relacions estables i eficaces entre les persones, per tal de fomentar la cohesió social i treballar per a un món més solidari, pacífic i just.

SABER

Coneixements globals i transversals dels diferents àmbits del coneixement, que serveixin per comprendre el món que ens envolta.

CONVIURE

Capacitat d'establir relacions estables i eficaces entre les persones, per tal de fomentar la cohesió social i treballar per a un món més solidari, pacífic i just.

FER

Adquisició de competències que capacitin l'alumne a fer front els continuus reptes d'un món en permanent canvi i que potenciïn les relacions interpersonals, el treball col·laboratiu i les habilitats professionals.