• L' equip directiu està conformat per persones al capdavant de grups encarregats del procés d'ensenyament-aprenentatge, de la innovació tant tecnològica com pedagògica i de la gestió acadèmica.

Xavier Bóta

 • Responsable titular per part de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar
Marta Serrano

Marta Serrano

 • Directora
Constantino J. Pérez

Constantino J. Pérez

 • Sots Director
Joan Manel Sánchez

Joan Manel Sánchez

 • Cap d'Estudis Infantil i Primària
M. Rita Xicoy

M. Rita Xicoy

 • Cap d'Estudis d'ESO i Batxillerat
 • Els docents tenen un paper decisiu a l'escola com a educadors. Donen a llur tasca formativa la coherència que exigeix el Caràcter Propi del Centre i el tipus d'educació que ofereix, ja que estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu. D'aquesta manera, la gestió de l'escola esdevé expressió de la voluntat de servei de la Comunitat Educativa als grans interessos de l'educació.
Núria Vilanova

Núria Vilanova

 • Coordinadora Infantil
Sheila Montoro

Sheila Montoro

 • Coordinadora Primària

Cicle Inicial: 1r i 2n

Sònia López

Sònia López

 • Coordinadora Primària

Cicle Mitjà: 3r i 4t

Mariona Puigdollers

Mariona Puigdollers

 • Coordinadora Primària

Cicle Superior: 5è i 6è

Francesc Ribes

Francesc Ribes

 • Coordinador Secundària
Lorena Sancho

Lorena Sancho

 • Coordinadora Secundària
Yolanda Villanueva

Yolanda Villanueva

 • Coordinadora Tutories
Màrius Belles

Màrius Belles

 • Cap de Departament Científic
M. Lluïsa Fernández

M. Lluïsa Fernández

 • Cap de Departament de Filologia
Montserrat Arias

Montserrat Arias

 • Cap de Departament Artístic i Ed. Física
Núria Aguilar

Núria Aguilar

 • Cap de Departament d'Humanitats
Raquel Pérez

Raquel Pérez

 • Cap de Departament de Llengües Estrangeres
Sílvia Fontanet

Sílvia Fontanet

 • Cap de Departament Tecnològic
 • El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra Comunitat Educativa i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguin ocasió de participar-hi, per tant, de corresponsabilitzar-se de la gestió global de l'escola.
 • Tots els estaments que formen la comunitat educativa intervenen en els òrgans de govern de l'escola, d'acord amb les seves competències. El model de gestió adoptat a l'escola s'explicita en el Reglament de Règim Interior que regula el seu funcionament i garanteix l'adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenen en l'acció educativa.
Elisabet Sánchez

Elisabet Sánchez

 • Gabinet psicopedagògic
Núria Piqué

Núria Piqué

 • Gabinet Psicopedagògic
Olga Torres

Olga Torres

 • Coordinadora de pastoral
Isabel Gómez

Isabel Gómez

 • Coordinadora de Pastoral
Sílvia Fontanet

Sílvia Fontanet

 • Coordinadora TIC-TAC
Carme Celda

Carme Celda

 • Administradora d'Alexia
Elisabeth Rosell

Elisabeth Rosell

 • Coordinadora de Projectes Innovadors