Bon dia

Moment de reflexió i pregària per donar gràcies i fer possible que cada jornada sigui una oportunitat i un enriquiment personal.

Voluntariat de l’Asil

l’activitat principal consisteix a visitar i acompanyar diàriament els residents de l’asil, compartint amb ells temps i presència. Sempre amb la supervisió d’un/a professor/a de l’escola.

Trobades intercol·legials

pretenen potenciar la formació personal dels alumnes en les dimensions humana, cristiana, comunitària i de compromís; a més, es vol refermar els lligams fraterns i incrementar la consciència de que tots som membres dels centres Sagrada Família d’Urgell. S’organitzen per a 6è de Primària, 1r i 3r d’ESO. - Trobada Intercol·legial 6è EP. Celebrem la Pasqua a Cervera - Trobada Intercol·legial 1r ESO. Montserrat - Trobada Intercol·legial 3r ESO. La Seu d’Urgell.

Iniciació a la pregària dels infants

Es realitza l’experiència des de 1r a 3r de Primària. La classe es divideix en dos grups, un grup es queda a la classe fent la matèria de religió, l’altre grup surt i te la sessió de pregària a la Capella. De manera que cada quinze dies els nens tenen aquesta experiència de pregària.

Celebracions i Eucaristies

Es realitzen al llarg del curs celebracions de la Paraula i Eucaristies amb els diferents cursos.