• L' equip directiu està conformat per persones al capdavant de grups encarregats del procés d'ensenyament-aprenentatge, de la innovació tant tecnològica com pedagògica i de la gestió acadèmica.

Xavier Bóta

 • Responsable titular per part de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu de Palomar
Jaume Codinachs

Jaume Codinachs

 • Director
Vicky García

Vicky García

 • Cap d'Estudis Infantil i Primària
M. Rita Xicoy

M. Rita Xicoy

 • Cap d'Estudis d'ESO i Batxillerat
 • Els docents tenen un paper decisiu a l'escola com a educadors. Donen a llur tasca formativa la coherència que exigeix el Caràcter Propi del Centre i el tipus d'educació que ofereix, ja que estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu. D'aquesta manera, la gestió de l'escola esdevé expressió de la voluntat de servei de la Comunitat Educativa als grans interessos de l'educació.
Montserrat Rodríguez

Montserrat Rodríguez

 • Coordinadora pedagògica
Núria Vilanova

Núria Vilanova

 • Coordinadora Infantil
Sílvia Mingorance

Sílvia Mingorance

 • Corrdinadora Primària

1er i 2on

 Sònia Pedraza

Sònia Pedraza

 • Coordinadora Primària

3er i 4rt

Teresa Parra

Teresa Parra

 • Coordinadora Primària

5è i 6è

Pilar Martín

Pilar Martín

 • Coordinadora Secundària
Elisabeth Rosell

Elisabeth Rosell

 • Coordinadora Secundària
Constant Pérez

Constant Pérez

 • Coordinador Tutories
Francesc Ribes

Francesc Ribes

 • Cap de departament científic-tecnològic
Marisa Miret

Marisa Miret

 • Cap de departament de Filologia
Joan Grau

Joan Grau

 • Cap de Departament d'Expressió
Núria Aguilar

Núria Aguilar

 • Cap de Departament d'Humanitats
 • El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra Comunitat Educativa i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguin ocasió de participar-hi, per tant, de corresponsabilitzar-se de la gestió global de l'escola.
 • Tots els estaments que formen la comunitat educativa intervenen en els òrgans de govern de l'escola, d'acord amb les seves competències. El model de gestió adoptat a l'escola s'explicita en el Reglament de Règim Interior que regula el seu funcionament i garanteix l'adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenen en l'acció educativa.

Roser Gallart

 • Cap de Gabinet psicopedagògic
Concepción Lorenzo

Concepción Lorenzo

 • Cap Pastoral
Esther González

Esther González

 • Cap de recursos tecnopedagògics