Col·legi Sagrada Família

Sant Andreu de Palomar

Oferim

Inici | SomOferim | Volem

Una educació integral i de qualitat, amb els alumnes a l’epicentre de tot allò que passa a l’escola. Per fer-ho possible, posem al seu abast una sèrie de serveis per formar-se dins i fora del període lectiu.

 • Educació infantil (2n cicle)
 • Educació primària
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat de Ciències-Tecnologia i Humanitats-Ciències socials (orientats a estudis universitaris i a cicles formatius de grau superior) 
 • Laboratoris (física, química i naturals)
 • Aules d’informàtica
 • Aules d’informàtica mòbils
 • Equips multimèdia a les aules
 • Pantalles digitals interactives
 • Aules de tecnologia i robòtica
 • Tauletes
 • Impressores 3D
 • Aula de dibuix i disseny gràfic
 • Aula de música
 • Gimnàs i sala de psicomotricitat
 • Auditori
 • Hort escolar

Activitats intergeneracionals compartides amb la residència-centre de dia Casa Asil de Sant Andreu de Palomar

 • Servei comunitari
 • Experiències diverses de voluntariat
 • Projectes de l’equip de Pastoral
 • Formació personalitzada
 • Atenció a la diversitat: grups flexibles de reforç, desdoblaments, escenoteràpia; Programa de Diversificació Curricular (PDC) a 3r ESO i a 4t ESO; Suport Intensiu per Escolarització Inclusiva (SIEI) per a Secundària; Plans Individualitzats (PI).
 • Tests de capacitat i aptituds intel·lectuals i d’interessos acadèmico-professionals.
 • Consulta oberta de suport, orientació i acompanyament a l’alumnat i les seves famílies.
 • Educació emocional
 • Batxillerat Dual-Internacional
 • Anglès, des dels 3 anys
 • Matèries en anglès (AICLE)
 • Alemany, des de 1r ESO
 • Francès, des de 3r ESO
 • Intercanvis amb els EUA, Regne Unit, Alemanya i França.
 • Recursos informàtics integrats al currículum
 • Hores específiques de taller digital i d’informàtica
 • Taller de robòtica
 • Obtenció del Certificat Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Comunicació famílies-escola
 • Seguiment dels resutats acadèmics
 • Campus virtual (G Suite i Alexia Classroom)
 • Metodologia glifing de lectura
 • Formació en comunicació oral
 • Arts escèniques i dansa
 • Matemàtiques: provesCangur
 • Esport a l’escola i a les instal·lacions Eurofitness Can Dragó
 • Programa Salut-Escola
 • Relació escola-empresa: pràctiques en empreses nacionals i estrangeres per a alumnes de 1r batxillerat.
 • Col·laboració activa amb la vida del nostre barri
 • Programa de pràctiques amb centres universitaris: ciències de l’educació i altres graus.
 • Activitats educatives en centres d’estudis superiors
 • Setmanes temàtiques (Música, Ciència, Solidaritat, Mare Janer…)
 • Projecte musical i teatral (Jocs Florals)
 • Esquiada: des de 1r de primària fins a batxillerat
 • Sortides i activitats culturals
 • Colònies escolars
 • Viatges: Suïssa (CERN) i Roma a 2n batxillerat
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Vivim el migdia, t’atreveixes?“: tallers educatius i lúdics al migdia (inclosos al servei de menjador)
 • Estudi dirigit (migdia i tarda)
 • Acollida de 07.45 a 9.00 i de 17.00 a 18.00h
 • Escola d’Idiomes
 • Escola de Música
 • Escola d’Esports

Organitzades per l’AMPA

 • Batuka
 • Piscina
 • Kung Fu
 • Ciència divertida
 • Guitarra
 • Robòtica
 • Pintura
 • Escacs
 • Cuina
 • Esplai des de P3 fins a 2n primària: juny, juliol i setembre
 • Campus d’estiu interdisciplinar (anglès i esport) de 3r de primària a 2n ESO
 • Colònies d’estiu

Les nostres xarxes

Reserva la teva plaça per les portes obertes aquí

Ara pots visitar la nostra escola des de casa

Carrer d’Arquímedes, 60-68, 08030 Barcelona

Tel. 933 45 88 95