La finalitat de l'educació primària a la nostra escola és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

Els nens i nenes han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. Es promou, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, es fomenta la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i es desenvolupa la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.

Etapa concertada amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Organitzada en tres cicles de dos cursos cada un: Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior.

INFORMACIÓ GENERAL

 • EDAT
  Dels 6 als 12 anys
 • HORARIS
  De 9h a 13h i de 15h a 17h.
 • SEGUIMENT I AVALUACIÓ
  Reunions amb les famílies: una al setembre, abans de començar el curs per poder donar les instruccions pertinents en el començament d’aquesta nova etapa
  Reunions individuals amb el tutor/a, sempre que s’escaigui.
  Informes d'avaluació: un al final de cada trimestre.
[rev_slider primaria]

EQUIP DE MESTRES

L’equip de professors vetlla de manera constant per la renovació pedagògica.

ACTIVITATS I SORTIDES

En aquesta etapa es realitzen diverses sortides relacionades amb la cultura, la natura i l'entorn.