Orientem el alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin les seves habilitats i competències i així desenvolupar la seva capacitat crítica, la seva autonomia i esdevinguin ciutadants responsables.

Inspirats en la ideologia del propi centre, i conseqüents amb la preocupació des de sempre per atendre la diversitat, la nostra escola ha optat per l'educació inclusiva. Entesa, com diu Susan Staimback, com "el procés de permetre a tots els nens i nenes, independentment de la discapacitat, raça, o qualsevol altra diferència, l' oportunitat de ser membres d' una classe ordinària, i aprendre en, amb i dels seus companys". Sabem, també, que atendre la diversitat general, no només afavoreix els més febles, sinó que també enriqueix i permet millorar, el conjunt de tot l'alumnat.

INFORMACIÓ GENERAL

 • EDAT
  Dels 16 als 18 anys.
 • TITULACIÓ I SORTIDES
  Batxillerat
  2 cursos de durada. Etapa subvencionada per concert amb la Generalitat.
  Modalitats:
  -Ciències i Tecnologia.
  - Humanitats i Ciències Socials.
  Sortides a cicles Formatius de Grau Superior, accés a la Universitat i al món del treball.
 • HORARIS
  Els alumnes vénen a l’escola tots els matins i tardes, a excepció dels dimecres i divendres a la tarda.
 • AVALUACIÓ
  L’avaluació és contínua. El curs es divideix en tres avaluacions.Les notes són numèriques i fan referència als continguts i l'actitud.
[rev_slider batxillerat]

CURRICULUM

S’estructura en matèries comunes, matèries de modalitat, matèries optatives, especifiques i treball de recerca.

Equip de mestres

L’equip de professors vetlla per la renovació pedagògica constant.

ESTADA EN EMPRESES

L'estada a l'empresa és una matèria optativa (tot i que recomenem que la facin tots els alumnes) a 1r de batxillerat amb una durada de 70 hores.

Objectius generals:

 • Fer conèixer l'alumnat la realitat del món laboral
 • Prendre contacte amb el món de l'empresa.
 • Adaptar-se d'una manera responsable a les normes de funcionament del centre de treball.
 • Adquirir informació per enfocar el futur acadèmic i professional.
 • Desenvolupar una progressiva autonomia, organització i iniciativa.
 • Desenvolupar aquelles capacitats vers les quals l'alumne/a mostra predisposició i interès.

L'avaluació serà el resultat de la valoració del professorat que fa el seguiment i la valoració feta per l'empresa.

TREBALL DE RECERCA

Els actuals estudis de Batxillerat formen part de l’ensenyament secundari postobligatori i per tant tenen una  funció formativa que perllonga  el caràcter dels estudis de l'ESO: han de ser uns estudis polivalents, integradors, flexibles i amb una important dimensió orientadora.

El Treball de Recerca que s’elabora durant els 2 cursos de batxillerat procura l’adquisició de les tècniques i procediments cognitius necessaris per poder-se adaptar adequadament a l'inici d’estudis posteriors, ja sigui en un Cicle Formatiu o bé l’anada a la Universitat.

La Nostra Escola, en el servei d’orientació en la realització d’aquest Treball, col·labora amb el Programa Argó de la UAB de BCN que ofereix assessorament per la confecció d’aquest Treball així com les pràctiques d’Estada a l’Empresa.

ACTIVITATS I SORTIDES

Durant aquesta etapa es fan diverses sortides relacionades amb les àrees de treball dels alumnes.